1.december 2021 SKUPŠČINA ZDRUŽENJA SLOEVENSKIH PIVOVARN

Aktualno / Dogodki, Aktivnosti / 1.december 2021 SKUPŠČINA ZDRUŽENJA SLOEVENSKIH PIVOVARN

1.december 2021 SKUPŠČINA ZDRUŽENJA SLOEVENSKIH PIVOVARN

2. decembra 2021
Na Skupščini Združenja slovenskih pivovarn, ki je potekala takoj po svečanem podpisu ZAVEZ ODGOVORNOSTI PIVOVARJEV, je članstvo soglasno potrdilo novo predsedstvo:
ZSP bo naslednji dve leti vodil predsednik Andrej Sluga iz pivovarne Reservoir Dogs
in dva podpredsednika Rok Kregar iz Pivovarne Laško Union ter Jože Podobnik iz pivovarne Zajc.
Iskrene Čestitke!
Zahvala za delo in povezovanje Jerneju Smolnikarju, ki je v prejšnjem obdobju vodil ZSP.
Člani so na Skupščini potrdili Letno poročilo o delu za 2021 ter plan dela za 2022 v katerem so si zadali smele načrte za prihodnji zeleni, odgovorni razvoj pivovarskega sektorja.