UKREPI CORONA-19

Aktualno / COVID-19 / UKREPI CORONA-19

UKREPI CORONA-19

10. aprila 2020

Gospodarska zbornica Slovenije, katere član je tudi Zbornica kmetijsko živilskih podjetij in s tem tudi Združenje slovenskih pivovarn, je pripravila

Predlog amandmajev k Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

v pripravi drugi paket predlogov novih Ukrepov za #PKP2, v teku.

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Korona-zakon-sprejet-v-DZ.pdf