Se industrija žganih pijač boji predstavitve svojih sestavin?

Aktualno / Dogodki, Aktivnosti / Se industrija žganih pijač boji predstavitve svojih sestavin?

Se industrija žganih pijač boji predstavitve svojih sestavin?

30. julija 2019

Javnozdravstvena skupnost je zelo razočarana nad pristopom organizacije Spirits Europe do označevanja njihovih izdelkov. Evropska industrija žganih pijač se namreč ne zavezuje k dostopnemu načinu obveščanja potrošnikov o sestavinah v njihovih izdelkih na prodajnem mestu. Namesto, da bi sledili Uredbi EU št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, je industriji žganih pijač odobren nezavezujoč pristop samoregulacije za zagotavljanje informacij o energijski in hranilni vrednosti ter sestavinah na oznakah izdelkov žganih pijač. Informacije bodo tako na voljo le na spletnem naslovu responsibledrinking.eu ali s pomočjo QR kod.

Vendar pa po razumevanju Eurocare, evropskega združenja za alkoholno politiko, spletna stran ne vsebuje dovolj informacij, enako pa menijo tudi evropski zdravniki, ki so prepričani, da bi morale oznake vseh alkoholnih izdelkov vključevati informacije o hranilni vrednosti in zdravstvena opozorila. Ustrezno označevanje je namreč eden od načinov za zaščito zdravja prebivalstva. Potrošniki se morda ne zavedajo, da veliko alkoholnih pijač vsebuje veliko sladkorja. To dejstvo ne bi smelo biti skrito na spletu«, meni prof. dr. Frank Ulrich Montgomery, predsednik Stalnega odbora evropskih zdravnikov (CPME).

Kot je navedeno v poročilu Evropske komisije o oznakah alkohola za leto 2017, večina potrošnikov nikoli ali zelo redko uporablja informacijske vire o hranilni vrednosti in sestavinah alkoholnih pijač, če ti niso na voljo ob nakupu.

Več…