Strateški forum pijač 2023 “Trajnost. Okolje. Embalaža.”

Aktualno / Dogodki, Aktivnosti / Strateški forum pijač 2023 “Trajnost. Okolje. Embalaža.”

Strateški forum pijač 2023 “Trajnost. Okolje. Embalaža.”

25. oktobra 2023

Na drugem Strateškem forumu pijač 2023 je bil poseben podarek namenjen trajnosti, okolju in embalaži. Na forumu so svoja mnenja delili predstavniki sektorjev pijač (Združenje industrije pijač, Združenje slovenskih pivovarn, Združenje slovenskih vinarjev in Združenje za žgane pijače), predstavnici ministrstev (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo) ter predstavnika Evropskega združenja proizvajalcev brezalkoholnih pijač (UNESDA) in Evropskega združenja proizvajalcev embalirane vode (NMWE).

Izpostavljen je bil pomen uvedbe kavcijskega sistema z namenom sledenja zahtevam EU na področju embalaže. Poleg tega pa so sodelujoči poudarili pomen ozaveščanja potrošnikov, saj morajo le-ti razumeti trajnostno preobrazbo in biti zanjo tudi pripravljeni več plačati. Pri sprejemanju odločitev na ravni EU, kot tudi v Sloveniji je pomemben celovit pristop. Različni sektorji imajo namreč različne potrebe, tako glede energije, kot porabe vode ter uporabe različnih vrst embalaže. Pomembna tema je bil tudi predlog nove uredbe s področja embalaže in odpadne embalaže, s katero so povezane tudi investicije in stroški v prilagoditev procesov. Sodelujoči so zato tudi pozvali k spremembi ureditve na področju vodnih pravic in s tem povezanih dajatev za vodo.