Varovanje zasebnosti

Skladno z določili Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (EU 2016/679) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, 86/04 in nadaljnji), sprejema Združenje slovenskih pivovarn, Pivovarniška 2, Ljubljana, naslednjo izjavo:

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

 

Splošno

S to izjavo Združenje slovenskih pivovarn opredeljuje način obdelave: zbiranja, beleženja, urejanja, strukturiranja, shranjevanja, prilagajanja, spreminjanja, preklica, vpogleda, uporabe, razkritja vaših osebnih podatkov.
Pojmi, uporabljeni v tej izjavi, so povzeti iz 4. čl. Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju »Uredba«).

 

Katere osebne podatke obdelujemo?

Združenje slovenskih pivovarn obdeluje osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje pogodbenih storitev, katere pogodbena stranka je posameznik na katerega se osebnih podatki nanašajo. Ti osebni podatki so:  ime in priimek uporabnika, bivališče uporabnika, elektronski naslov uporabnika, telefonska številka uporabnika.

 

Zakaj združenje zbira in obdeluje osebne podatke?

Namen obdelave osebnih podatkov je:

  • Podatke o vašem imenu in priimku ter naslovu zbiramo zaradi priprave analiz/kartoteke članstva, seznama zaineteresirane javnosti;
  • Podatke o telefonski številki zbiramo zaradi možnosti obveščanja o morebitnih spremembah terminov, potrditvi naročil ali posredovanja drugih nujnih informacij vezanih na izvajanje programa ter za obveščanje o novostih in akcijah;
  • Podatke o elektronskem naslovu zbiramo zaradi obveščanja o novostih, posredovanju informacij, obveščanja o spremembah;
  • Podatke o prehrani, telesni aktivnosti in življenjskem slogu zbiramo zaradi sledenja vpliva produktov panoge pivovarstva na splošno zdravje.
    Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli umaknete in sicer s sporočilom na e-naslov: alenka.lesjak@gzs.si

 

Kako me bo združenje kontaktiralo glede trženjskih razlogov?

Združenje vas bo po elektronski pošti in/ali sms/mms/potisnem sporočilu obveščalo o novih publikacijah, o dogodkih v panogi doma in v tujini, o novoustanovljenih podjetjih iz panoge, posebnih akcijah, izobraževalnih vsebinah in podobno.
V kolikor se boste kadarkoli odločili, da podatkov v trženjske namene ne želite več dajati, lahko soglasje umaknete na način, da nas o tem obvestite na naš e-naslov alenka.lesjak@gzs.si

 

Kakšne so moje pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov?

Združenje sprejema vse ukrepe, da ohranja vaše podatke točne.
Skladno z evropsko uredbo in slovensko zakonodajo imate določene pravice glede vaših osebnih podatkov, ki jih družba obdeluje. Predvsem imate pravico do dostopa do osebnih podatkov in popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ali do omejitve obdelave ter pravico do ugovora obdelavi in prenosljivosti podatkov.
V kolikor želite uveljavljati katero od teh pravice, lahko kadarkoli kontaktirate našo družbo na e-naslov alenka.lesjak@gzs.si.

 

Ali združenje razkriva in posreduje osebne podatke tretjim osebam?

Združenje slovenskih pivovarn ne razkriva in ne posreduje ali prodaja osebnih podatkov tretjim osebam. Nobenih vaših  podatkov ne razširjamo, razen z vašim posebnim pooblastilom. Vaše osebne podatke razkrijemo tretjim osebam le v primeru da tako zahteva zakonodaja.
Vaši osebni podatki se hranijo in obdelujejo preko našega ponudnika storitev, ki je lociran v RS in kateremu vaše osebne podatke zaradi narave dela razkrijemo. Od našega ponudnika storitev zahtevamo, da zaščiti vaše osebne podatke. Naš ponudnik storitev ne sme in mu je prepovedano, da uporablja ali razkrije vaše osebne podatke iz kakršnega koli razloga, razen za delovanje sistema.

 

Kako dolgo združenje hrani osebne podatke?

Združenje hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je potrebno da izpolni obveznosti iz pogodbe zaradi katere se podatki obdelujejo. Osebne podatke združenje hrani najdlje pet let od dneva, ko ste nam jih posredovali oz. ponovno potrdili soglasje za obdelavo, razen v primeru, da ste že prej umaknili soglasje za hrambo oziroma v primeru podatkov, ki se nanašajo na vaše zdravstveno stanje (občutljivi podatki), ki jih uničimo najkasneje po dvanajstih (12) mesecih po zaključku vašega programa oziroma po zadnjem vašem koriščenju naših storitev.
Združenje lahko obdrži arhivirane osebne podatke za statistično in podobno uporabo tudi dlje, če je to potrebno zaradi poslovnih razlogov in ni z zakonom prepovedano.
Osebne podatke, ki jih ne potrebujemo več za tekoče poslovanje in iz zakonskih razlogov, uničimo in trajno odstranimo ter izbrišemo iz vseh naših evidenc po poteku prej navedenega časa oz. takoj v primeru umika vašega soglasja za obdelavo.

 

Kako lahko kontaktiram združenje glede zaščite osebnih podatkov?

V kolikor želite vpogledati v osebne podatke, ki jih hranimo o vas, jih spremeniti ali umakniti soglasje za hrambo, nas prosim kontaktirajte na alenka.lesjak@gzs.si
V kolikor se ne strinjate z načinom našega ravnanja z vašimi osebnimi podatki, imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornemu organu, t. j. pri Informacijskemu pooblaščencu RS. Vsekakor pa predlagamo, da nas o kakršnemkoli nestrinjanju najprej obvestite, da zadevo uredimo sporazumno.
Prosimo, kontaktirajte nas tudi v primeru, da imate kakršnakoli vprašanja glede načina uporabe osebnih podatkov, ki morebiti ni naveden v tej izjavi.

 

Končne določbe

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov začenja veljati z dne 25.05.2018
Združenje lahko spremeni, dopolni, uskladi, popravi ipd. to izjavo, na način, da odraža njeno politiko poslovanja ter da se uskladi z veljavno zakonodajo.
Tako spremenjena izjava bo učinkovala od dneva objave dalje.
O vsaki spremembi vas bomo obvestili po elektronski pošti ter izjavo objavili na spletni strani združenja www.zpslo.si