EVROPSKO ZDRUŽENJE PIVOVARJEL PODPISALO “CODE OF CONDUCT”

The Brewers of Europe - Združenje evropskih pivovarjev / Zanimivo / EVROPSKO ZDRUŽENJE PIVOVARJEL PODPISALO “CODE OF CONDUCT”

EVROPSKO ZDRUŽENJE PIVOVARJEL PODPISALO “CODE OF CONDUCT”

5. julija 2021
Tudi evropsko združenje pivovarjev, The Brewers of Europe, je skupaj z 65 organizacijami in podjetji (https://ec.europa.eu/…/f2f_sfpd_coc_20210705…) podpisalo #EUCodeofConductonresponsiblefoodbusinessandmarketingpractices ( Kodeksu ravnanja EU o odgovornih poslovnih in trženjskih praksah v verigi oskrbe s hrano),
ki bo zagotovo pozitivno vplival na dosegljivost in dostopnost zdrave in trajnostne hrane in pripomogel k zmanjševanju celokupnega evropskega ogljičnega odtisa.
👀Izjava za medije evropskih pivovarjev: