Štajerski hmelj z evropsko registracijo

Dogodki / Aktualno / Štajerski hmelj z evropsko registracijo

Štajerski hmelj z evropsko registracijo

18. avgusta 2017

Evropska komisija je v uradnem listu EU objavila registracijo štajerskega hmelja kot proizvoda z zaščiteno geografsko označbo. Gre že za 24. slovenski proizvod, zaščiten pri Evropski komisiji. Vlogo za zaščito štajerskega hmelja z zaščiteno geografsko označbo je vložilo Društvo hmeljarjev, hmeljarskih starešin in princes Slovenije. Štajerski hmelj predstavljajo slovenske sorte hmelja, ki so vpisane v slovensko sortno listo: savinjski golding, aurora, atlas, ahil, apolon, bobek, buket, blisk, celeia, cekin, cicero, cerera, dana, styrian gold, styrian eureka in styrian eagle. V največjem obsegu naši hmeljarji pridelujejo sorte aurora, bobek, celeia in savinjski golding, nekaj odstotkov pridelave pa zavzemata novejši sorti dana in styrian gold.

Uradno in celovito obvestilo v povezavi: http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/9510/