Svetovni koledar dogodkov

Dogodki / Aktualno / Svetovni koledar dogodkov

Svetovni koledar dogodkov

5. septembra 2017

Pivo je povezano z dinamičnim, aktivnim življenjem, z druženjem in zato z vrsto raznolikih aktivnosti.

Takšen je odsev tudi na koledarju svetovnih dogodkov pivovarjev in s pivovarstvom povezanih dejavnosti.

Še posebej aktivni smo v Evropi, kjer pivovarstvo daje pomembno dinamiko gospodarstvu, kmetijstvu, pa tudi v glasbeno – družabnem in kulturnem utripu držav.