Kdo smo

Združenje Slovenskih pivovarn GIZ povezuje slovenske pivovarne.

Domače mednarodno okolje pivovarjev

Prizadeva si v Sloveniji ustvariti pivovarski stroki spodbudno in razvojno napredno poslovno okolje. S svojimi mednarodnimi povezavami skrbi za prenos znanj in stališč med pivovarji in sorodnimi organizacijami ter povezuje domače ustvarjalce piva z mednarodnim okoljem.

Združenje je neodvisna in samostojna pravna oseba, ustanovljena leta 1997. Ustanovitelji združenja so Pivovarna Union d.d., Pivovarna Laško d.d. in Institut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, ki so čistopis pogodbe o ustanovitvi potrdili 9. 5. 2016 pod št. SV/372/2016. Združenje je vpisano je v poslovni register Republike Slovenije z matično številko 1196464000, sedež združenja je Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana.

Združenje povezuje slovenske pivovarje in je odprtega tipa. Vanj se lahko prostovoljno vključujejo pravne osebe in samostojni podjetniki, ki se ukvarjajo s pivovarsko ali z njo povezano dejavnostjo.

Združenje je član evropske organizacije Brewers of Europe in bo od 14. – 18. maja 2017 gostitelj 36. kongresa Evropskih pivovarn EBC.

Skupščina članov je bila 8. decembra, ob 10h, v prostorih Pivovarne Union v Ljubljani.

Vizitka

Združenje slovenskih pivovarn GIZ

Pivovarniška ulica 2
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 47 17 313 (pisarna ZSP)
E: novinarska vprašanja

Poslanstvo Združenja slovenskih pivovarn

Poslanstvo združenja je dvigovati zavedanje o vsebinah, ki so pomembne za slovenske pivovarne. Združenje osvešča javnosti o vlogi, ki jo nosijo pivovarji v gospodarskem okolju in v širši družbi, omogoča, da pivovarji odgovorno in učinkovito proizvajajo ter tržijo pivo, širi znanja o pivu ter osvešča uporabnike o odgovornem in varnem uživanju piva.

Naloge Združenja slovenskih pivovarn

1

Koordiniranje aktivnosti za izboljšanje dela in poslovnanja na področju kakovosti ter standardizacije pri proizvodnji piva;

2

Spodbujanje uvajanja novih tehnologij, metod vodenja in poslovanja;

3

Organiziranje znanstvenega in raziskovalnega dela na področju proizvodnje piva, stranskih izdelkov in na področju osnovnih surovin za pivo in repromaterialov, sodelovanje v okviru evropskih združenj pivovarjev;

4

Spodbujanje in sodelovanje pri organizaciji vrste aktivnosti za varovanje okolja in racionalno rabo energije;

5

Oblikovanje in uveljavljanje interesov članic v organih pristojne zbornice, v drugih institucijah in širši javnosti;

6

Ugotavljanje in oblikovanje dobrih poslovnih običajev;

7

Posredovanje poslovnih informacij.