Kdo smo

Združenje Slovenskih pivovarn povezuje slovenske pivovarne.

Domače mednarodno okolje pivovarjev

Na zadnji skupščini ZSP-GIZ, 23/08-2019 so člani soglasno potrdili prehod ZSP-GIZ na Gospodarsko Zbornico Slovenije, Zbornico kmetijsko živilskih podjetij. Po formalni potrditvi nove organizacijske oblike Združenja slovenskih pivovarn v sklopu Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij na ustanovni seji 27/11-2019 slovenski pivovarji in partnerji povezani  nadaljujejo svojo skupno pot branžnim izzivom naproti.

V letu 2016 so se združenju pridružila tudi manjša pivovarska podjetja, butični in gostilničarski pivovarji, prodajna predstavništva za hmelj, Steklarna Hrastnik in Proam.

Gospodarsko interesno Združenje slovenskih pivovarn(ZSP-GIZ) je bilo ustanovljeno 25. aprila 1997. Ustanovitelji ZSP-GIZ so bili Pivovarna Laško d.d., Pivovarna Union d.d., Štajerska pivovarna d.d., Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo  iz Žalca, in Balon Commerce d.o.o..

 

VIZITKA

ZSP-ZKŽP-GZS

ZDRUŽENJE SLOVENJSKIH PIVOVARN
PISARNA

Dimičeva 13
1504 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 5898 108
www.zpslo.si

Facebook
LinkedIn

dr. Tatjana Zagorc
direktorica ZKŽP

Alenka Lesjak
sekretarka ZSP
alenka.lesjak@gzs.si

UPRAVNI ODBOR ZSP

Andrej Sluga
predsednik združenja

Byra proizvodnja piva d.o.o., pivovarna Reservoir dogs
andrej@stratega.si

Rok Kregar

Pivovarna Laško Union d.o.o.
podpredsednik
rok.kregar@heineken.com

Jože Podobnik
MSOS s.p. PE Pivovarna Zajc
podpredsednik
joze@pivozajc.si

Poslanstvo
Združenja
slovenskih
pivovarn

Poslanstvo združenja je dvigovati zavedanje o vsebinah, ki so pomembne za slovenske pivovarne. Združenje osvešča javnosti o vlogi, ki jo nosijo pivovarji v gospodarskem okolju in v širši družbi, omogoča, da pivovarji odgovorno in učinkovito proizvajajo ter tržijo pivo, širi znanja o pivu ter osvešča uporabnike o odgovornem in varnem uživanju piva.

Naloge Združenja slovenskih pivovarn

1

Koordiniranje aktivnosti za izboljšanje dela in poslovnanja na področju kakovosti ter standardizacije pri proizvodnji piva;

2

Spodbujanje uvajanja novih tehnologij, metod vodenja in poslovanja;

3

Organiziranje znanstvenega in raziskovalnega dela na področju proizvodnje piva, stranskih izdelkov in na področju osnovnih surovin za pivo in repromaterialov, sodelovanje v okviru evropskih združenj pivovarjev;

4

Spodbujanje in sodelovanje pri organizaciji vrste aktivnosti za varovanje okolja in racionalno rabo energije;

5

Oblikovanje in uveljavljanje interesov članic v organih pristojne zbornice, v drugih institucijah in širši javnosti;

6

Ugotavljanje in oblikovanje dobrih poslovnih običajev;

7

Posredovanje poslovnih informacij.