Pivo in ekonomija

Četudi je Slovenja v primerjavi z ostalimi članicami EU majhna, ima bogato in močno pivovarsko industrijo z dolgoletno tradicijo in pomembnimi zgodovinskimi viri iz zgodnjega srednjega veka.

Pivovarstvo pomembno prispeva k uspehu slovenskega gospodarstva, saj na trgu uspešno deluje že preko 50 pivovarjev. Razcvet malega pivovarstva beležimo predvsem v zadnjih letih, po tem, ko sta v času svetovne gospodarske in finančne krize med 2008 in 2011 tako proizvodnja, kot tudi poraba piva upadali. Takrat so se pivovarji odzivali tudi s proizvodnjo s pivom mešanih pijač, pospešile so se raziskave in razvoj na tehnološkem področju in rešitvah, ki temeljijo na inovativni porabi energije. Danes slovenski pivovarji skupaj proizvedejo nekaj manj kot 2 milijona hl piva, od tega okoli 1,5 milijona hl popijemo doma. Okoli 40 odstotkov piva se proda v gostinskih lokalih, hotelih in restavracijah, preostanek pa v trgovini.

Leta 2012 je bila povprečna poraba piva na prebivalca v Sloveniji 74 litrov.

Neposredno je v pivovarstvu v Sloveniji zaposlenih okoli 1000 ljudi, vendar pa dejavnost ustvarja tudi vrsto posrednih delovnih mest; še posebej v prodaji, turizmu, dobavni verigi in širše. Največ delovnih mest, okoli 5.000, po podatkih iz leta 2012, je ustvarjenih v turizmu, sledijo kmetijska dejavnost, v marketingu, v medijih, v emblažni industriji, transportu, skladiščenju in dodatni podpori. Posredno pivovarstvo ustvari okoli 7.000 delovnih mest.

Poleg delovnih mest, pivovarstvo pomembno prispeva tudi k slovenski dodani vrednosti, ta je v 2012 znašala 182 milijonov evrov, kar je 6 odstotkov več, kot leta 2008 . Vpliv pivovarstva na prihodke v proračun države je v letu 2012 znašal 220 milijonov evrov.

Vir: www.brewersofeurope.org

trošarine na pivo

Trošarine

Združenje pozdravlja znižanje trošarinske dajatve na pivo, ki ga je zakonodajalec uvedel 1. avgusta 2016. Visoke obdavčitve namreč omejujejo svobodno izbiro potrošnika in negativno vplivajo na poslovanje poslovnih subjektov v panogi. Vendar je to le prvi korak do normalizacije stanja na trgu, ki mora vključevati spust trošarin na pivo za vse in spodbujati tudi rast malih pivovarjev. Ti zdaj prav zaradi nizko postavljene zgornje meje letne proizvodnje niso stimulirani k temu, da bi rasli in se razvijali.

Ob tem je potrebno poudariti tudi razmerje trošarin med pivom in visoko alkoholnimi pijačami, ki je v Sloveniji 1 : 1,5, v tujini pa to razmerje v povprečju znaša 1:3.

Združenje si bo prizadevalo za stimulativno obdavčitev piva za vse, ki se ukvarjajo s pivovarstvom.