Postanite član

Naš cilj je uspešno in aktivno članstvo.

Delovanje združenja temelji na interesih članov in si prizadeva, da člani delujejo v okolju, ki jim omogoča rast in razvoj dejavnosti. Sogovornik združenja je tudi širše gospodarsko in družbeno okolje, v katerem išče podporo in partnerstvo za ustvarjanje spodbudnega poslovnega okolja.

Pristopite!

Please leave this field empty.

Strinjam se z Izjavo o varovanju osebnih podatkov**

* Člani Združenja so v skladu s slovensko zakonodajo ZGD/2016 lahko le podjetja.

 

**Potrjujem, da sem seznanjen z Izjavo o varstvu osebnih podatkov. Dovoljujem, da se moje osebne podatke pošlje Združenju slovenskih pivovarn, da jih shrani, obdela in uporabi za dejavnosti v zvezi s skrbjo za članstvo združenja, za izvajanje načrtovanih aktivnosti, kreiranje kvalitetnih podatkov o branži pivovarstva. V tem smislu dovoljujem tudi elektronsko pošiljanje (elektronske pošte, besedilnih sporočil, MMS sporočil itn.) oz. uporabo in obdelavo mojih osebnih podatkov za namene obveščanja o aktualnih vsebinah (aktualne novice, dogodki, stališča in storitve združenja). Na podlagi zakona o varovanju osebnih podatkov lahko svoje dovoljenje prekličem kadarkoli, prav tako lahko kadarkoli zahtevam razkritje obsega shranjenih podatkov o meni, popravke mojih osebnih podatkov, zaustavitev uporabe in izbris teh podatkov, in sicer s pisnim obvestilom na naslov: Združenje slovenskih pivovarn, Pivovarniška 2, 1000 Ljubjana ali na e-naslov alenka.lesjak@gzs.si.

Ključne usmeritve pri delovanju za člane

1

Pomoč članom združenja pri zagotavljanju informacij;

2

Spodbujanje konkurenčnosti, odprtosti trga in dvigovanje kakovosti;

3

Zmanjševanje ovir, ki jih imajo pivovarji pri svojem poslovanju;

4

Svetovanje članom, izobraževanje, povezovanje med člani in pomoč pri uveljavitvi njihovih interesov;

5

Uveljavitev ugleda slovenskih proizvajalcev piva v mednarodnem okolju in skrb za internacionalizacijo pivovarske dejavnosti;

6

Osveščanje javnosti o odgovornem in varnem uživanju piva;

7

Informiranje javnosti o vseh preverljivih dejstvih, na osnovi katerih potrošniki lahko sprejemajo najboljše rešitve;

8

Promoviranje dejavnosti svojih članov in pivovarske stroke v Sloveniji.