Knjiga Pivo in zdravje

Za medije / Knjiga Pivo in zdravje

Knjiga Pivo in zdravje

19. junija 2018

Zmerno uživanje piva kot del zdravega načina življenja

Ljubljana, 19. junij – Združenje Slovenskih pivovarn je zagotovilo prevod 5. izdaje knjige Pivo in zdravje, ki je znanstveni pregled vpliva piva na zdravje. Bralca vodi skozi informacije, ki mu pomagajo pri odločanju in razumevanju, kako zmerno uživanje piva lahko sooblikuje del zdravega načina življenja.  Knjigo je pripravila mednarodna ekipa strokovnjakov, pregled in potrditev te izdaje pa je zagotovil Znanstveni odbor nizozemskega pivovarskega inštituta (Kennisinstituut Bier). Izdajo knjige je podprlo tudi evropsko združenje pivovarjev  The Brewers of Europe, katerega dolgoletni član je tudi ZSP.

Peto izdajo knjige Pivo in zdravje, Zmerno uživanje piva kot del zdravega načina življenja, lahko slovenski bralci prvič berejo tudi v slovenščini. Pripravljena je na znanstveni osnovi, na temelju strokovno pregledanih člankov,  z javnostmi in posamezniki pa komunicira na povsem nevtralen način. Predstavlja iniciativo znanstvenikov, ki podajajo strokovne vsebine, temelječe na znanstveni literaturi.

Prevod so v Združenju slovenskih pivovarn zagotovili, ker si prizadevajo za čim boljšo informiranost ljubiteljev piva. Ti se le na osnovi kvalitetnih podatkov lahko odločajo, kako pivo sodi v njihov način življenja.

Urednica knjige prof. Ascensión Marcos, je zapisala:

“Pivo je že več kot tisoč let eden izmed sestavnih delov evropske prehrane. Skozi stoletja se je ukoreninilo v naše tradicije in kulture. V Evropi poznamo na stotine različnih vrst piva. Narejeno je iz naravnih sestavin in ima lahko pomembno vlogo pri zdravi prehrani in načinu življenja odraslih, vendar le, kadar ga pijemo v zmernih količinah. V tej knjižici boste našli pregled trenutnega stanja znanstvenih izsledkov v zvezi z možnimi koristmi in tveganji pri zmernem pitju piva. Skupaj z drugimi člani znanstvenega odbora sem pregledal znanstveno utemeljitev vseh poglavij. Seznam pregledanih znanstvenih publikacij, iz katerih smo pridobili informacije, najdete na koncu te knjižice”

Strokovni pregled prevoda v slovenščino je opravil doc. dr. Lovro Žiberna, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za farmakologijo, pri tem pa je aktivno sodeloval tudi prof. dr. Lovro Stanovnik, profesor farmakologije in eksperimentalne toksikologije.

Dr. Žiberna je ob tem zapisal: “Knjiga »Pivo in zdravje« temelji na znanstvenih raziskavah, ki so preučevale vplive uživanja piva na zdravje. Zmerno uživanje je povezano s pozitivnimi učinki na zdravje in ima lahko pomembno vlogo pri zdravi prehrani, medtem ko prekomerno pitje zdravju škoduje. Pivo je z vidika biološko aktivnih snovi zanimiv vir vnosa nekaterih hranil, saj v majhnih količinah vsebuje vitamine B, minerale, vlaknine in polifenole. V pivu je bilo najdenih več kot 35 polifenolnih molekul, ki v in vitro pogojih delujejo antioksidativno in protivnetno. Prav tako je v pivu visoko razmerje med kalijem in natrijem, kar je ugodno za bolnike s povišanim krvnim tlakom. Ker je tveganje za negativne zdravstvene posledice povezano z vnosom alkohola, je potrebno omeniti brezalkoholno pivo kot odlično alternativo brez alkohola. Brezalkoholno pivo ima ugodne vplive na stanja tesnobe, spanje, dehidracijo in srčno-žilne bolezni – številne raziskave pa še potekajo”.

Ker gre za knjigo, ki obravnava vpliv nizko alkoholne pijače na naše zdravje, veljajo za razlago njene vsebine zelo jasna navodila, ki jih je potrebno strogo spoštovati. Našli jih boste ob koncu tega sporočila.

Dostop do digitalne verzije lahko najdete preko www.zpslo.si, neposredna povezava pa je na voljo preko www.beerandhealth.com, kjer lahko o tej temi dobite še več informacij.

Navodila in pojasnila za rabo knjižice poiščite na spletni strani Združenja slovenskih pivovarn.

© 2017 Kennisinstituut Bier, www.kennisinstituutbier.nl
© 2018 Združenje slovenskih pivovarn, www.zpslo.si

Več informacij: kamien.komunikacije@siol.net


Priporočila izdajatelja in ustvarjalcev:

 1. Ko se sklicujete na knjigo, storite to vedno samo na posreden način. Predstavite knjigo kot delo avtorjev, znanstvenega odbora, ki je tudi lastnik vsebine.
 2. Ob sklicevanju na knjigo vedno lahko dodate spletno povezavo na www.beerandhealth.eu, kjer je knjiga tudi dostopna v e-obliki.
 3. Povabite vse, ki jih vsebina zanima, da se povežejo s predstavnikom za komuniciranje v Beer and Health na info@beerandhealth.eu. Znanstveni odbor ima predstavnika za komuniciranje, prav tako pa je tudi Nizozemski pivovarski institut pooblaščen za posredovanje odgovorov ali pa vas bo povezal z znanstvenim institutom.
 4. V primeru novinarskih vprašanj se povežite s tajništvom Beer and Health ali se obrnite z vprašanji na naš mail:
  kamien.komunikacije@siol.net.
 5. Knjigo lahko delite med svoje sledilce in prijatelje na socialnih omrežjih, vendar bralce vedno opozorite, da gre za ponovno delitev oz. ponovni tweet. Prav tako lahko delite informacije iz knjige, v kolikor navajate vir informacije.

 

Opozorila in razlage izdajatelja in ustvarjalcev:

 1. Ne objavljate publikacije kot promocijo pozitivnega ali koristnega učinka zmernega pitja piva na zdravje. Knjiga je zbir dokazov o tej temi in navaja učinke za zmanjšanje tveganj, na katere opozarja znanost.
 2. Ne spreminjajte sporočil ali dokumentov iz knjige, da bi jih nato predstavljali kot dokumente iz te publikacije.
 3. Ne objavljajte publikacije neposredno na svoji spletni strani, temveč vedno omogočite le povezavo na spetno stran www.beerandhealt.eu.
 4. Ne objavljajte in tudi ne zanikajte delov publikacije ter jih ne objavljajte kot delce izvzetega gradiva, ki izhaja iz knjige.
 5. Ne predstavljajte pivovarskega sektorja, ne na evropski niti na nacionalni ravni, kot pobudnika ali odgovornega za pripravo in objavo publikacije Pivo in zdravje.
 6. Vloga Združenja slovenskih pivovarn je podpora prevodu te knjige v slovenščino za boljšo informiranost in osveščenost.

 

Visokoresolucijske fotografije za objavo:

Fotografije za objavo na socialnih omrežjih:

Promocijski letak pdf:

Video vsebine:

Knjiga Pivo in zdravje

Knjiga Pivo in zdravje – infografike