23. Skupščina Združenja slovenskih pivovarn

Aktualno / Dogodki, Aktivnosti / 23. Skupščina Združenja slovenskih pivovarn

23. Skupščina Združenja slovenskih pivovarn

31. julija 2019

Predsednik skupščine Združenja slovenskih pivovarn-GIZ Matej Oset,
Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana objavlja

VABILO

na 23. SkupščinoZdruženja slovenskih pivovarn-GIZ,
ki bo dne 23. avgusta 2019 ob 10 uri, v Kozlerjevi dvorani Pivovarne Laško Union, d.o.o., Pivovarniška 2, Ljubljana

Predlog dnevnega reda:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti
  2. Potrditev likvidacije obstoječe oblike Združenja slovenskih pivovarn-GIZ in prehod Združenja slovenskih pivovarn-GIZ na Gospodarsko zbornico Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
  3. Letno poročilo za 2018-do avgust 2019
  4. Razno

Vljudno vabljeni.

Prosimo vas, da nam prejem tega Vabila potrdite in sporočite vašo imensko udeležbo ali udeležbo vaše- ga pooblaščenca na alenka.lesjak@gzs.si  ali alenka.lesjak@gzs.si  do srede, 21. avgusta. Hvala lepa.