Pivo in poslovanje

Kljub temu, da je Slovenja v primerjavi z ostalimi članicami EU majhna, ima bogato in močno pivovarsko industrijo z dolgoletno tradicijo in pomembnimi zgodovinskimi viri iz zgodnjega srednjega veka.

Pivovarstvo pomembno prispeva k uspehu slovenskega gospodarstva, saj podatki za leto 2022 kažejo, da na trgu deluje 99 pivovarn, ki so zavezane k plačevanju trošarine. Razcvet malega pivovarstva beležimo predvsem v zadnjih letih, po tem, ko sta v času svetovne gospodarske in finančne krize med 2008 in 2011 tako proizvodnja, kot tudi poraba piva upadali. Takrat so se pivovarji odzivali tudi s proizvodnjo s pivom mešanih pijač, pospešile so se raziskave in razvoj na tehnološkem področju, ki temeljijo na inovativni porabi energije.

Proizvodnja piva v Sloveniji je v letu 2022 znašala 2,2 milijona hl piva, poraba piva pa 1,6 milijona hl. Poraba piva na prebivalca pa je znašala 76 litrov.

Okoli 30 % piva se porabi v gostinstvu, preostanek pa v trgovini.

V letu 2022 je bilo v pivovarnah v Sloveniji zaposlenih 623 ljudi. Dodana vrednost pa je znašala 70 milijonov evrov.

Prihodki države od dejavnosti pivovarstva so v letu 2022 znašali 274 milijonov evrov.

 

trošarine na pivo

Trošarine

Združenje slovenskih pivovarn pozdravlja znižanje trošarinske dajatve na pivo, ki ga je zakonodajalec uvedel 1. avgusta 2016. Visoke obdavčitve namreč omejujejo svobodno izbiro potrošnika in negativno vplivajo na poslovanje poslovnih subjektov v panogi. Vendar je to le prvi korak do normalizacije stanja na trgu, ki mora vključevati spust trošarin na pivo za vse in spodbujati tudi rast malih pivovarjev. Ti zdaj prav zaradi nizko postavljene zgornje meje letne proizvodnje niso stimulirani k temu, da bi rasli in se razvijali.

Ob tem je potrebno poudariti tudi razmerje trošarin med pivom in visoko alkoholnimi pijačami, ki je v Sloveniji 1 : 1,5, v tujini pa to razmerje v povprečju znaša 1:3.

Združenje si bo prizadevalo za stimulativno obdavčitev piva za vse, ki se ukvarjajo s pivovarstvom.