PIVO IN DRUŽBA

Trajnostni razvoj

Varovanje narave

Pivovarska industrija se v celoti zaveda pomena trajnostnega razvoja in varovanja narave, saj je njen ključni produkt, pivo, rezultat zgolj naravnih sestavin. Pivovarji temeljno razumemo in spoštujemo pomen izrazov »zniževanja, ponovne uporabe in recikliranja«. Nenehno znižujemo vpliv našega delovanja na okolje in dvigujemo prizadevanja za večjo učinkovitost. Z zmanjševanjem porabe naravnih surovin, z nižjimi emisijami CO2 in zmanjševanjem odpadkov, pivovarji aktivno prispevamo k trajnostni porabi in proizvodnji. Z zmanjševanjem porabe vode zagotavljamo trajne količine kakovosne vode in čuvamo ta najpomembnejši vir našega proizvoda.

Varovanje narave

Družbena odgovornost

Pivovarne v Sloveniji delujejo družbeno odgovorno in vlagajo pomembna sredstva za razvoj športa, kulture, znanosti in izobraževanja ter širše družbene dobrobiti. Predvsem se pri tem ravnajo po načelih trajnostnega razvoja ter posluha za potrebe družbe. Večina sredstev programov družbne odgovornosti je usmerjenih v neprofitne dejavnosti, pri tem pa pivovarji dajejo prednost dolgoročnim projektom, ki lahko pripomorejo k boljšemu življenju čim večjega števila ljudi.

Podpora družbenemu okolju je trajni element, ki ga pivovarstvo vgrajuje v svoje delovanje ter gradi, ohranja in utrjuje dobre, pogosto tudi partnerske odnose z različnimi javnostmi.

Družbena odgovornost

Odgovorno uživanje piva

Dobra osveščenost uporabnikov

V združenju si prizadevamo za dobro obveščenost uporabnikov. Le tako bodo lahko presodili, kako lahko pivo na najprimernejši način sodi v njihov življenjski stil. Spodbujamo odgovorno in varno uživanje piva, brez tveganja za zdravje.

Povezujemo člane in tudi druga podjetja pri spodbujanju odgovornega uživanja alkoholnih pijač in k dvigu kulture pitja. Učinek pivovarskih podjetij, ki se skupaj spopadajo s tovrstnimi izzivi, je večji in praviloma prinaša boljše rezultate kot samostojna prizadevanja podjetij. Zato so aktivnosti celotne družbe, vlade, zakonodajalca, nevladnih organizacij in civilne družbe, ključne pri spodbujanju odgovornega uživanja alkoholnih pijač. Združenje je aktivno vključeno v inciativo, ki je naravnana k osveščanju uporabnikov glede zlorabe pri uživanju alkohola in se vključuje v številne aktivnosti, ki to osveščanje podpirajo.

mednarodni dan piva

Vsako leto, prvi petek v avgustu, svet praznuje mednarodni dan piva. Praznik je poklon vsem ustvarjalcem piva, pivovarjem, hmeljarjem, lastnikom pivnic, barov, gostiln in restavracij, ki poskrbijo, da je na koncu ta najbolj priljubljena, nizko alkoholna in več tisoč let stara pijača tudi primerno postrežena. Praznik povezuje ljudi vsega sveta v spoštovanju piva vseh narodov in kultur na en dan, ko naj bi s prijatelji uživali v okusih piva. Običaj v svetu je, da se ta dan obdari prijatelja s steklenico ali pločevinko piva. A najpomembnejše tudi na ta dan ostaja odgovorno pitje alkoholnih pijač.

Uživaj odgovorno

Združenje sodeluje tudi s pivovarskimi podjetji na globalni ravni (Worldwide Brewing Alliance), regionalno (Brewers of Europe) pri skupnih pobudah za promocijo odgovornega uživanja alkoholnih pijač. Čez vse leto osvešča in usmerja k odgovornosti, še posebej pa s svojimi opozorili in sporočili obeležuje Svetovni dan odgovornega pitja piva,Global Beer Responsibility Day, in tudi International Beer Day.

Združenje sodeluje z mnogimi drugimi organizacijami, podjetji in institucijami, ki delujejo na področju proizvodnje, trgovine, izbraževanja, zakonodaje ali so drugače povezani z alkoholom in njegovo politiko.

Združenje zavzeto zagovarja odgovorno pitje piva in podpira aktivnosti, ki spodbujajo voznike za vožnjo brez alkohola.