Postanite član

Naš cilj je uspešno in aktivno članstvo.

Delovanje združenja temelji na interesih članov in si prizadeva, da člani delujejo v okolju, ki jim omogoča rast in razvoj dejavnosti. Sogovornik združenja je tudi širše gospodarsko in družbeno okolje, v katerem išče podporo in partnerstvo za ustvarjanje spodbudnega poslovnega okolja.

Pristopite!

Please leave this field empty.

* Člani Združenja so v skladu s slovensko zakonodajo ZGD/2016 lahko le podjetja.

Ključne usmeritve pri delovanju za člane

1

Pomoč članom združenja pri zagotavljanju informacij;

2

Spodbujanje konkurenčnosti, odprtosti trga in dvigovanje kakovosti;

3

Zmanjševanje ovir, ki jih imajo pivovarji pri svojem poslovanju;

4

Svetovanje članom, izobraževanje, povezovanje med člani in pomoč pri uveljavitvi njihovih interesov;

5

Uveljavitev ugleda slovenskih proizvajalcev piva v mednarodnem okolju in skrb za internacionalizacijo pivovarske dejavnosti;

6

Osveščanje javnosti o odgovornem in varnem uživanju piva;

7

Informiranje javnosti o vseh preverljivih dejstvih, na osnovi katerih potrošniki lahko sprejemajo najboljše rešitve;

8

Promoviranje dejavnosti svojih članov in pivovarske stroke v Sloveniji.