EPIDEMIJA COVID-19 PREKLICANA

Aktualno / COVID-19 / EPIDEMIJA COVID-19 PREKLICANA

EPIDEMIJA COVID-19 PREKLICANA

18. maja 2020

PREKLIC EPIDEMIJE COVID-19

Vlada je na četrtkovi dopisni seji z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo covid-19. Ker še vedno ostaja nevarnost širjenja nalezljive bolezni COVID-19, se – ob strokovni utemeljenosti – še vedno uporabljajo splošni in posebni ukrepi, sprejeti na podlagi Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19. Odlok, ki je začel veljati danes, se začne uporabljati z 31. majem. Vlada je sprejela tudi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Z odlokom, ki velja že od danes, se sprošča karantena za vse državljane, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državah EU. Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah EU in ni zapustila EU za več kot 14 dni, policija zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) na meji vroči navodila NIJZ o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19.

OPOMBA:

Slovenija je 12. marca ob 18. uri na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom razglasila epidemijo. Aktiviran je bil tudi državni načrt. Podlaga za razglasitev epidemije je strokovno mnenje NIJZ. S tem je Slovenija sledila razglasitvi pandemije Svetovne zdravstvene organizacije.

Vlada je s 15. majem preklicala epidemijo, saj se širjenje virusa umirja.